Wat is type 2 diabetes?

  • Jouw lichaam heeft glucose (een eenvoudige soort suiker) nodig om energie te genereren voor het dagelijkse leven.1 Het glucosegehalte in het bloed wordt heel precies geregeld door twee hormonen: insuline, dat ervoor zorgt dat je lichaam glucose opslaat bij een hoge bloedsuikerspiegel, en glucagon, dat ervoor zorgt dat uw lichaam de opgeslagen glucose weer vrijgeeft bij een lage bloedsuikerspiegel. Zowel insuline als glucagon worden aangemaakt door de pancreas.1
  • Diabetes is een chronische ziekte die optreedt wanneer het lichaam niet langer in staat is om voldoende insuline aan te maken en/of er correct op te reageren.2,3 Diabetes type 1 komt gewoonlijk voor bij jonge mensen en wordt veroorzaakt doordat de pancreas geen insuline kan aanmaken. Diabetes type 2 komt vooral voor bij volwassenen. Mensen met diabetes type 2 kunnen niet goed reageren op insuline, waardoor de hoeveelheid insuline die wordt geproduceerd mettertijd ook afneemt.2
  • Omdat je lichaam er niet in slaagt om glucose goed te gebruiken of op te slaan, kan deze stof zich opstapelen in je bloedsomloop als je diabetes niet wordt behandeld. Dit leidt tot de hoge bloedsuikerspiegel (hyperglycemie) die kenmerkend is voor diabetes.2,3
  • Hoe vaak komt diabetes type 2 voor? Vaak! In 2013 hadden ongeveer 56 miljoen mensen diabetes in Europa, wat overeenkomt met 8,5% van de volwassen bevolking. Ongeveer 90% van deze mensen heeft diabetes type 2 — dat zijn zo’n 50 miljoen mensen.3
    Er wordt verwacht dat dit aantal tegen 2035 zal toenemen tot 69 miljoen mensen, of meer dan 10 % van de volwassen bevolking.3

Referenties

  1. Constanti A, Barte A. Basic Endocrinology. 4e uitgave. 2005 Harwood publishers.
  2. American Diabetes Association. Diabetes Care 2014;37(Suppl. 1):S14–80.
  3. International Diabetes Federation (IDF). Diabetes Atlas, 6de uitgave. Beschikbaar op: http://www.idf.org/diabetesatlas. Laatst bekeken in januari 2014.