Privacybeleid

Informatie ingevoerd door de bezoekers van diabetescoach.be

NV AstraZeneca SA (hierna “AstraZeneca”) respecteert steeds de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

AstraZeneca is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verzameld via deze website en gebruikt deze gegevens om de door u gevraagde diensten of informatie te kunnen leveren. Tevens kunnen deze gegevens samen met andere informatie die AstraZeneca reeds over u beschikt of zal ontvangen in de toekomst gecombineerd worden om onze diensten te verbeteren. AstraZeneca gebruikt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan voor deze waarvoor de gegevens aanvankelijk werden ingezameld. De gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen die informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

U heeft het recht op toegang en op kosteloze verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992. Om deze rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen met de Data Privacy Officer van AstraZeneca België, die de vertegenwoordiger van de verantwoordelijke voor de verwerking is : dataprivacy.belgium@astrazeneca.com

NV AstraZeneca SA
t.a.v. Company Compliance Manager
Egide Van Ophemstraat 110
1180 Ukkel
België

Voor meer informatie rond privacy in België: http://www.privacy.fgov.be